top of page
Privacyverklaring
Cookiebeleid

Ons privacybeleid is bijgewerkt op 2 april 2020.

In deze verklaring vind je informatie over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, hoe deze worden gebruikt en wie toegang heeft tot deze informatie.  Deze verklaring is redelijkerwijze ook van toepassing op persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt via de sociale media kanalen, ttz de Facebook publieke pagina en besloten groep Leeuw koopt lokaal, en het instagram account Leeuwkooptlokaal.be.

We hanteren de volgende basisprincipes, en houden ons aan de regelgeving in het kader van de GDPR – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) :

  • Persoonlijke data wordt verzameld en verwerkt voor het doel waarvoor we ze verkregen hebben

  • We vragen enkel de noodzakelijke gegevens

  • We houden de data niet langer bij dan noodzakelijk

  • We vragen om je toestemming wanneer nodig

  • We nemen passende maatregelen om de toegang tot de gegevens te beveiligen

  • We delen geen persoonsgegevens met andere partijen dan de partijen genoemd in deze verklaring

  • We respecteren jouw rechten met betrekking tot de verstrekte data

 

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens ?

De contactgegevens die je ons meedeelt in het contact formulier worden gebruikt voor de behandeling van je vraag en om je te kunnen contacteren.

Informatie die ons door de handelaars toegestuurd wordt door middel van e-mail, wordt uitsluitend gebruikt om informatie te publiceren op de website.   E-mail verkeer wordt niet bijgehouden.

Handelaars die zich door middel van de login functie inschrijven op de website, om zelf hun informatie te beheren worden als sitelid beschouwd.  De profielinformatie kan door de gebruiker zelf beheerd worden met de aangemaakte login + paswoord combinatie.  Een gebruiker kan op elk moment beslissen zijn/haar profiel te verwijderen.   Bij deze verwijdering worden alle persoonsgegevens gewist.  De pagina die de gebruiker onder de rubriek handelaars heeft aangemaakt blijft behouden, tenzij de handelaar die eerst zelf heeft verwijderd.   Als handelaar kunt u van ons e-mails ontvangen in verband met gewenste updates van de informatie op uw pagina.

Klanten die zich geregistreerd hebben om commentaar te schrijven bij een vermelding, worden als sitelid beschouwd en kunnen eveneens hun profiel zelf beheren.   Volgens de gekozen meldingsvoorkeuren ontvangen zij automatische e-mailberichten over updates.  Zij kunnen ten allen tijde zelf hun meldingsvoorkeuren aanpassen.

De instagram posts die je publiceerd op ons Instagram account worden gepubliceerd op de website. Wij kunnen ten allen tijde beslissen om bepaalde berichten en bijhorende foto’s  te verwijderen.

Waar worden gegevens bewaard ?

​Deze website maakt gebruik van de diensten van webaanbieder Wix. Wix.com is een internationale aanbieder van webdiensten en infrastructuur voor het maken en beheren van websites, en aanverwante diensten. Wix.com Ltd. is gevestigd in Israël, een land dat volgens de Europese Commissie een toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie garandeert.  Wix.com slaat data op in datacenters in Europa, de V.S. en Israel.  Op dit moment hebben we geen mogelijkheid om de opslag en verwerking van data te beperken tot de E.U.

 Wix.com waarborgt aan haar gebruikers goed zorg te dragen voor de gegevens van de gebruikers van haar gebruikers. Je kan hun volledige privacy policy nalezen op hun website (https://nl.wix.com/about/privacy)

 Wix kan geen enkel recht uitoefenen om de gegevens die zijn opgeslagen op hun systemen zelf te gebruiken of op enige manier aan andere partijen ter beschikking te stellen, en maken daar ook zeer sluitende afspraken over in hun juridische overeenkomsten met hun klanten en gebruikers.

De gegevens op de sociale media kanalen worden bijgehouden en verwerkt op de systemen van Facebook. Raadpleeg daarvoor de privacy informatie van Facebook en Instagram.   De gegevens uit sociale media worden niet geëxporteerd of elders gebruikt, en ook niet gekoppeld aan uw login of gegevens op de website.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens ?

​We bewaren contact gegevens tot zolang we die nodig hebben om op redelijke wijze diensten en informatie te leveren.    ​

 

Recht op toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens.

​In het kader van de GDPR wetgeving heb je ten allen tijde de mogelijkheid om te weten over welke gegevens we beschikken, of kan je vragen om gegevens te verwijderen en vergeten te worden.   We zullen je in dat geval wel vragen om je eerst voldoende te legitimeren.

 Stuur ons een email (guy@leeuwkooptlokaal.be)  indien je wilt weten welke gegevens we hebben en bijhouden. Je kan ons naderhand vragen om die gegevens te wijzigen of te corrigeren.  Of desgevallend alle gegevens of een gedeelte ervan te wissen.  

 

Worden jouw gegevens gedeeld met anderen ?

​Wij geven geen gegevens actief door aan derden.   Als we dat in de toekomst willen doen, zullen we daar in elk geval eerst je expliciete toestemming voor vragen.

Contenter Comm V heeft toegang tot alle data in haar rol als verwerker,  maar mag deze gegevens niet exploiteren.

De handelaarsverenigingen die deze website sponsoren hebben enkel inzage tot de publieke gegevens. Niet tot de login en profiel gegevens. 

 

Is het invoeren van gegevens op de site veilig  ?

​De volledige website en functionaliteiten die we gebruiken maken enkel gebruik van een beveiligde HTTPS verbinding zodat de gegevens die je invult niet onderschept kunnen worden. Je kunt dat zien aan het slotje of andere aanduiding in het adresveld van je webbrowser.

Jouw eigen verantwoordelijkheid 

Wanneer je lid wordt van onze blog maak jen profiel aan waarvoor je kunt inloggen met een zelf gekozen login en paswoord. Het is je verantwoordelijkheid deze inloggegevens te bewaren en te gebruiken als een goed huisvader.  De combinatie is persoonlijk en mag niet aan anderen worden medegedeeld of kenbaar gemaakt. 

Cookies

​We gebruiken cookies op deze website. ​

We gebruiken een Cookie tool van Cookieyes.com, dat je zoals de regelgeving voorschrijft, toelaat om vooraf te bepalen welke cookies je wilt aanvaarden of weigeren.  Je ziet deze banner bij het eerste gebruik van de website en kunt daar je voorkeuren opgeven.  De strikt noodzakelijke cookies kan je niet uitzetten omdat ze te maken hebben met de basis functionaliteit van onze website of met de veiligheid.  Ook de eenvoudige Analytics cookie hoort daarbij. Op basis van deze cookies worden enkel anonieme gegevens verwerkt.

​De andere cookies kan je ofwel aanvaarden of weigeren. 

We maken je er wel attent op dat er mogelijks bepaalde onderdelen van de site niet goed werken, je voorkeuren niet onthouden worden, en  je geen optimale visit geniet wanneer je cookies weigert. 

Je kan je eerdere keuze ook wijzigen of aanpassen door middel van de knop onderaan deze pagina. 

 Al onze cookies verzamelen enkel anonieme gegevens.  Je IP- adres wordt geanonimiseerd zoals dat heet. Google of andere dienstenleveranciers waar we gebruik van maken, mogen deze informatie niet aanvullen of verrijken met andere informatie die ze mogelijks over jou weten.  

Functionele Cookies

Sessie cookies : deze onthouden gegevens voor de duur van je bezoek, en worden na de sessie verwijderd. Op die manier speel je bijvoorbeeld (deels) ingevulde gegevens op het contactformulier niet kwijt als je de pagina herlaadt of niet alles direct invult.

Permanente cookies : op basis van deze cookie, weten we wanneer je onze website meerdere keren bezoekt. Deze gegevens zijn nuttig voor ons, omdat we natuurlijk graag weten of je terug komt en geïnteresseerd bent in wat we aanbieden.

 

Analytics Cookies

We gebruiken cookies van verschillende Google producten en een analyse tool van Wix . Deze analyseren hoe je onze website gebruikt. Op die manier weten we welke pagina’s je bezoekt, hoe lang je blijft doorlezen, hoe je door de site surft. Deze gegevens zijn belangrijk om onze site beter te maken en nuttige informatie toe te voegen.   

Google heeft geen toestemming om de Analytics informatie op een of andere manier te gebruiken voor het aanbieden van andere Google diensten.

Marketing Cookies

Deze cookies worden gebruikt om je als bezoeker van de website te herkennen, wanneer je ook onze sociale media kanalen gebruikt.  Op die manier kunnen we de interactie op de website en op onze andere kanalen optimaal op elkaar afstemmen.

Op basis van Remarketing cookies kunnen we jou identificeren als bezoeker van onze website en weten we in welke diensten je geïnteresseerd bent. We gebruiken deze informatie vervolgens om voor onze eigen advertentiecampagnes op Google en haar partner-netwerk en op Facebook de doelgroep te definiëren en te zorgen dat je onze advertenties ziet.  Beide sites maken gebruik van technieken om deze doelgroep uit te breiden, naar gebruikers met een gelijkaardig profiel, waardoor je ook advertenties kunt te zien krijgen op basis van doelgroep uitbreiding.

Een vaak gehoord misverstand is dat je door cookies overladen wordt door advertentie-banners.  Dat klopt niet, je ziet niet meer advertenties. Wel relevanter campagnemateriaal omdat het gelinkt is aan je persoonlijke interesses.  

 

Welke cookies worden gebruikt ? 

Wanneer je bij je eerste bezoek op de cookie banner klikt op voorkeuren kan je bij de betreffende cookie-categorie lezen welke cookies we serveren en waarvoor ze worden gebruikt. Je kan er dan voor kiezen om de categorie te accepteren of te weigeren.   

Je Cookie voorkeuren wijzigen

Je kan de cookie voorkeuren naderhand wijzigen of opnieuw bekijken door hieronder op de Knop "Cookie voorkeur wijzigen" te klikken.  Even geduld, het kan eventjes duurder eer de banner verschijnt.  Afhankelijk van je webbrowser moet je mogelijks je pagina eerst verversen.

Wijzigingen in beleid

Inhoud van deze pagina werd laatst aangepast op 2 april 2020.

Leeuwkooptlokaal.be en Contenter Com v. hebben het recht om deze verklaring te wijzigen. Wanneer we een belangrijke aanpassing maken laten we dat weten. ​

Bij vragen over deze privacyverklaring kan je je wenden tot de verantwoordelijke uitgever van de website.

bottom of page