top of page
Wettelijke vermelding

Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever van de website Leeuw koopt lokaal is :

 Patrick Dedoncker

Brusselbaan 102

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Telefoon : 0477/548000

patrick@leeuwkooptlokaal.be

  

Intellectuele eigendomsrechten

​De merken, logo’s en foto’s behoren toe aan de uitgever, behalve indien anders aangegeven.

De foto’s op de pagina van de handelaar, behoren toe aan die handelaar of kunnen eigendom zijn van derden.  De handelaar is zelf verantwoordelijk om er op toe te zien te beschikken over de volledige rechten om de afbeelding openbaar te verspreiden op de internetsite.  In geen geval is leeuw koopt lokaal of de verantwoordelijke uitgever verantwoordelijk voor foto’s op de pagina van de handelaars.

Zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van de site, of de desbetreffende handelaar mogen foto’s en afbeeldingen niet verder verspreid worden.  Behoudens het delen, via de daartoe voorziene mogelijkheden om een pagina of bericht te zetten op sociale media.

 

Portretrecht

Op grond van de regelgeving met betrekking tot portretrecht kan elke (niet publieke) persoon die op een foto staat, en niet uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven tot publicatie op de website, de foto via een eenvoudig verzoek laten verwijderen. Contacteer de uitgever van de website voor alle generieke foto’s.  Indien het gaat om een foto op de pagina van een vermelde handelaar, neem dan contact met de desbetreffende handelaar om de foto te (laten) verwijderen.

Voorwaarden voor handelaars en bedrijven

Handelaars en bedrijven kunnen zich gratis laten vermelden voor zover ze een winkelpunt of vast afleverpunt hebben, waar klanten welkom zijn, in Sint Pieters Leeuw.   Hetzelfde geldt voor vrije beroepen die een praktijk hebben in de gemeente.  Voor dienstenleveranciers en bedrijven geldt de maatschappelijke zetel of het hebben van een lokale vestiging (ingeschreven in KBO) in de gemeente als criterium.  

We streven ernaar dat alle pagina's ongeveer een zelfde structuur hebben. Leeuwkooptlokaal.be kan daarom bepalde informatie anders indelen.  Maak als handelaar bij voorkeur gebruik van de template.   

Leeuwkooptlokaal.be respecteert het Vlaams karakter van onze gemeente en de taalwetgeving. Aankondigingen op deze website mogen enkel in het Nederlands. Op onze facebookgroepen kunnen consumenten hun eigen taal hanteren in commentaren, vragen, en dergelijke meer.  Dat sluit ook het best aan bij de dagelijkse realiteit, waar alle klanten welkom zijn bij onze Leeuwse handelaars en bedrijven. 

 

Beperking van aansprakelijkheid

​De informatie op de website is van algemene aard.

Elke vermelde handelaar is zelf verantwoordelijk voor de gepubliceerde informatie, en dient toe te zien op de juistheid van de gegevens.  Merk je als handelaar onjuiste informatie op, pas die dan aan indien je over de toegangsrechten beschikt, of contacteer de uitgever : vraag@leeuwkooptlokaal.be

De uitgever levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site beschikbaar zou zijn, leveren we in samenspraak met de vermelde handelaars de grootst mogelijke inspanning om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De uitgever kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren, of de handelaar bij wie onjuiste informatie staat contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De uitgever geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

De uitgever kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De handelaars die links hebben op hun pagina zijn daar zelf verantwoordelijk voor.

De uitgever verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze externe websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Beheer van de Website

De site is gerealiseerd en wordt beheerd door :
De domeinnaam is gezamenlijk eigendom van de uitgever en de sponsors.

CONTENTeR Comm. V.
Populierenlaan 3 bus 2
1600 Sint Pieters Leeuw
www.contenter.be

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

​Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle/Vilvoorde bevoegd.

bottom of page